Tot 1 oktober aanstaande is de Spoedeisende Hulp van het LangeLand Ziekenhuis gesloten van dinsdag 8.00 uur 's morgens tot vrijdag 8.00 uur 's morgens.

Omdat er niet genoeg gespecialiseerd personeel is en omdat er veel zieken zijn, moet de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis een paar dagen per week sluiten.

Dagen in de week waarop de SEH gesloten is:

Van dinsdagochtend 8.00 uur tot vrijdagochtend 8.00 uur.

Dagen in de week waarop de SEH 24 uur per dag open is:

Vanaf vrijdagochtend 8.00 uur tot dinsdagochtend 8.00 uur.

Dit duurt tot 1 oktober 2022.

Wat moet u doen als u met spoed zorg nodig heeft?

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur belt u uw eigen huisarts.

's Avonds. 's nachts, in het weekend en op feestdagen belt u met de Huisartsenpost Zoetermeer op telefoonnummer 079 343 16 00. Let op: de Huisartsenpost is er alleen voor spoedzaken.

In acute, levensbedreigende situaties belt u onmiddellijk 112.

Samenwerking met andere hulpverleners

Hulpverleners uit de regio werken samen om spoedpatiënten uit Zoetermeer de komende maanden goed op te vangen. Samen zorgen zij ervoor dat u als het nodig is 24 uur per dag, 7 dagen in de week in geval van nood de spoedzorg krijgt die nodig is. Ziekenhuizen uit de regio, huisartsen en huisartsenpost, ambulancedienst en acute wijkverpleging hebben hierover goede afspraken gemaakt met elkaar.

(Bron: informatie LangeLand Ziekenhuis)


terug naar de homepage

foto van stethoscoop